About

Hi, I am Zlatina. This place is dedicated to my work as fashion designer and pattern maker, and my work inspirations…

Здравейте, аз съм Златина. Това място е посветено на работата ми като моден дизайнер и конструктор на облекло, и всичко, което я вдъхновява…

Advertisements