Моден дизайн със златни триъгълник и правоъгълник

Златният триъгълник е равнобедрен триъгълник, при който отношението между дължината на бедрата и основата е златно, или равно на златното сечение = 1,618… Златно е и съотношението между страните на златния правоъгълник.

В първи модел на дамска рокля детайлът при деколтето е във формата на златен триълник. Златен триъгълник служи за рамка при оформянето на декоративно-конструктивните шевове между бюстовата област и ръкавни извивки. Съотношението между големните на двата триъгълника също е златно. Златният триъгълник под деколтето може да служи като база за апликации, основани на златното сечение, като в случая е оформена спирална форма от множество златни триъгълници.

Триъгълникът под деколтето в първи модел е използван като рамка за оформяне на деколтето във втори модел. Четирите криви, оформящи формата на деколтето, се съединяват в пресечната точка на ъглополовящите на ъглите при основата на равнобедрения триъгълник. Линията под деколтето се съединява с декоративно-конструктивния шев по линия на талията в ъгъл, близък до 32 градуса, ъгъла между бедрата на златния триъгълник.

Златен правоъгълник оформя деколтето и детайла под деколтето на трети модел на дамска рокля. Детайлът под деколтето се съединява с предна част ва роклята чрез триизмерен елемент – плохи във формата на правоъгълна рамка. Външните и вътрешните пречупни линии на плохите също са формобразувани чрез златни правогълници. Външните пречупни линии на вертикалните плохи делят раменни контури в златно съотношение. Златно е и отношението между широчината на вертикалните плохи и раменните контури.

Златен правоъгълник служи за рамка при оформяне на деколтето в четвърти модел на дамска рокля. Златни са и правоъгълниците, които служат за рамки за оформяне на двата детайла при деколтето. Отношението между точките на позициониране на златните правоъгълници при раменните контуи също е златно. Отношнията между разстоянията между най-големия златен правоъгълник и крайни раменни точки и най-вдлъбнати точки също са златни. Златни са и съотношенията между радиусите на закръгленията при златните правоъгълници и техните вертикални страни.

Златните триъгълник и правоъгълник могат да бъдат използвани в дизайна на детайли и елементи в облеклото директно или като оформящи рамки. Това е един от начините за пропорциониране чрез един от символите на хармонията и красотата – златното сечение.

Титулна снимка: https://fecdn-fractalenlighten.netdna-ssl.com/.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s